Διατελέσαντες Πρόεδροι

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ (συγκεντρωτικῶς)

1977-1981 Κουτῆς Ἀθανάσιος

1981-1985 Βασιλὸς Ναπολέων

1985-1987 Κούτσικος Ἀριστοτέλης

1987-1996 Βασιλὸς Ναπολέων

1996-1999 Καλαμπάκας Παναγιώτης

1999-2001 Ψάλλας Χρῆστος

2001-2011 Νταλάσης Πολυχρόνης (Ἐπίτιμος)

2011-2013 Καλαμπάκας Παναγιώτης

2013-2015 Σπύρου Εὐθύμιος

2015-2017 Καλαμπάκας Παναγιώτης

2017-2019 Δημητρίου Ἀθανάσιος