Πολυχρόνης Νταλάσης

Πολυχρόνης Νταλάσης

Πρόεδρος Σωματείου Ιεροψαλτών Ν Τρικάλων , Πολυχρόνης Νταλάσης

Ὁ Πολύχρονης Νταλάσης (1933-) ἐκ Στουρναραίϊκων και κάτοικος Τρικάλων, εἶναι
Συνταξιοῦχος Δάσκαλος, Πτυχιοῦχος Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Λαρίσης (1953-1955) καὶ
Διπλωματούχος Μετεκπαιδεύσεως εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν (1963-65).
Καθηγητὴς Μουσικῆς και Μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινῆς Μουσικῆς,
Διπλωματοῦχος του Ἑλληνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, τ. Καθηγητὴς Μουσικῆς στὴ Σχολὴ
Νηπιαγωγῶν Καρδίτσας, τ. Καθηγητὴς Βυζαντινῆς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς στὴν Σχολὴ
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ι.Μ.Τρίκκης καὶ Σταγών.
Ὀφφικιάλιος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν.
Ἐπίτιμος Πρωτοψάλτης I.Ν.Ζωοδόχου Πηγῆς (Σαραγιῶν) Τρικάλων (διακονία 34 ετών).
Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Σωματείου Ἱεροψαλτῶν Τρικάλων. [Ἱδρυτικὸ Μέλος τοῦ
Σωματείου, διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος (1977-1980), Γεν. Γραμματεύς 1980 -2001), Πρόεδρος
2001-2011)]. Μέλος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Διευθυντῶν Χορωδιῶν καὶ μέλος τοῦ
Πανελληνίου Συνδέσμου Διευθυντῶν Χορωδιῶν. Διετέλεσε Χοράρχης της Χορωδίας
Σωματείου Ιεροψαλτών, τῆς Χορωδίας Δασκάλων & Νηπιαγωγῶν Νομοῦ Τρικάλων καὶ τῆς
Χορωδίας τοῦ Κ.Α.Π.Η Δήμου Τρικκαίων.

Συγγραφέας, Λαογράφος, μέλος (Ἑταῖρος) τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας,
τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Λαϊκῆς Τέχνης, τοῦ Συνδέσμου Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν
Θεσσαλίας. Ἔχει βραβευτεῖ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ συλλογὴ
στοιχείων τῆς λαϊκῆς παράδοσης. Ἐπίσης τοῦ ἀπενεμήθη Α΄ Βραβεῖο τοῦ Πανελλήνιου
Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ γιὰ παιδιά, γιὰ τὴν Συλλογὴ «Ἀνέκδοτα λαϊκὰ παραμύθια γιὰ
παιδιὰ».
Ἔχει συγγράψει καὶ δημοσιεύσει ἄρθρα ποικίλου περιεχομένου. Ἐξέδωσε τὰ βιβλία:
«Μουσική αγωγή και παιδεία», (1988), «Συνοπτική ιστορία της μουσικής» (1987), «Συλλογή
παροιμιών καὶ αἰνιγμάτων Θεσσαλίας», (1974), «Δημοτικά τραγούδια δυτικῆς Θεσσαλίας»
(1973). Ἐπίσης ἐξέδωσε «Μαθήματα Μουσικῆς- βιβλίο μὲ CD-46 σχολικὰ τραγούδια»
(σολφέζ και στίχοι), 1988). Ἔχει πλούσιες συλλογές λαογραφικοῦ υλικοῦ καὶ καταγραφές
Τραγουδιῶν σὲ Βυζαντινὴ καὶ Εὐρωπαϊκή σημειογραφία.
Ἔτυχε ἐπανειλημμένων Εὐαρεσκειῶν, Βραβεύσεων, Ἐπαίνων, παρὰ τῆς Ἐκκλησίας,
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, της Ἐκπαιδεύσεως, τῶν Δήμων καὶ ἄλλων Φορέων Πολιτισμοῦ τῶν
Γραμμάτων καὶ τῆς Τέχνης. Πραγματοποίησε διαλέξεις, ὁμιλίες καὶ εἰσηγήσεις σὲ συνέδρια
πολιτισμοῦ και τεχνῶν. Ἐπιμελήθηκε ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν λόγου και τέχνης.
Εἶναι ἀναγνωρισμένος Ἀγωνιστὴς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως. Ἀντιπρόεδρος τοῦ
Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Ν.Τρικάλων. Τιμήθηκε ἀπό 1η Στρατιά καὶ ἀπό τὴν
Σχολὴ Μονίμων ὑπαξιωματικῶν (Σ.Μ.Υ.)
Τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγῶν, μὲ τὴν ὑψίστη τιμητικὴ
διάκριση: Χρυσὸς Σταυρὸς μὲ τὸν Ἀστέρα τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Βησσαρίωνος.
Τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Τρικάλων γιὰ τὴν «ἀνεκτίμητη
προσφορὰ του στὴν ἐκπαίδευση, τὰ γράμματα τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισμὸ αὐτοῦ τὸν
τόπου».
Νταλάσης Πολύχρονης Εἰρήνης 34,
Τ.Κ.42100 Τρίκαλα
Τήλ.: 24310 33376 /χωριοῦ 24340-93471, κινητό: 693 42 94 783
Email: petrosanezis1933@gmail.com