Το σωματείο

Το σωματείο

Το Σωματεῖον Ἱεροψαλτῶν Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ», ἱδρύθηκε το 1977. Σκοπος του όπως αναφέρει και το καταστατικό του Σωματείου εἶναι: « Ἡ διατήρησις, διαφύλαξις και περιφρούρησις και προβολη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς» και ἀκόμη ἡ «ὀργάνωσις και διατήρησις Βυζαντινῆς Χορωδίας, ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν μελῶν Ἱεροψαλτῶν και τῶν πλέον καταλλήλων και ἱκανῶν μαθητῶν της  Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Τρικάλων και ἡ δι αὐτῆς πραγματοποίησις εἰς Ἐθνικοθρησκευτικᾶς τελετᾶς και ἐορτᾶς καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, δια την διατήρησιν , διάδοσιν και προβολην τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς». Μέλη τοῦ διδάσκουν ὡς καθηγητες στις Σχολες Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Τρίκκης και Σταγων και  Σταγων και  Μετεώρων και γενικῶς το Σωματεῖο συμπαρίσταται στο ἔργον τῶν Ὠδείων και τῶν Σχολῶν Μουσικῆς τῆς πόλεως και τοῦ Νομοῦ. Ἔχει ἀναπτύξει πολυποίκιλλες δραστηριότητες, συμμετέχοντας στα μουσικολογικά, καλλιτεχνικά, πνευματικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, ἔθνικα και γενικῶς πολιτιστικὰ κ.λπ δρώμενα τῆς πόλεως, τοῦ Νομοῦ γενικώτερα, καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ. Ἐξέδωσε Τρίπτυχον Φυλλάδιον μὲ θέμα: ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ : ποιὸς εἶναι , τί προσφέρει , τί ἀπολαμβάνει(Τρίκαλα 1988). Ἀπετέλεσε πρότυπο καὶ γιὰ ἄλλους Συλλόγους καὶ Μητροπόλεις. Διοργάνωσε διαλέξεις-συναυλίες γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι (στα παραπάνω συμμετείχαν οἱ: Λάμπρος Μάλαμας, Γρηγόριος Στάθης, Χρυσόστομον Ζήσης, Ἄθ. Καραμάνης), ὁμιλίες, συναυλίες, σεμινάρια ἐπιστημονικὰ-ἐπιμορφωτικά, μὲ Δημήτριον Νεραντζὴν καὶ Γεώργιον Ἀγγελινάραν καὶ ἄλλες πολιτιστικὲς καὶ μουσικοφιλολογικὲς ἐκδηλώσεις μὲ συνεργασία: τῆς Νομαρχίας, Δήμου Τρικκαίων, Μητροπόλεων Τρίκκης καὶ Σταγὼν καὶ Σταγὼν καὶ Μετέωρων, Ἱερῶν Μονῶν Μετεώρων , Σ.Μ.Υ, VII ΤΑΞ.ΥΠ, Ἐλεήμονος Σαμαρείτου,κ.λ.π. Τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Δημήτριον καὶ διαφόρους ἄλλους φορεῖς. Ἔχει ἱδρύσει τὸ 1978 Βιβλιοθήκη- Ἀναγνωστήριο μὲ Κανονισμὸν (καὶ μὲ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Ὕπ.Πολιτισμοῦ) μὲ βιβλία ποικίλλου περιεχομένου ( μερικὰ τούτων σπάνια μουσικολογικά), μὲ δισκοθήκη, κασσετοθήκη, ταινίες , βίντεο, κ.λπ. Ὁ ἀξιόλογος Βυζαντινὸς Χορός του διοργάνωσε καὶ ἔδωσε ἐπιτυχημένες συναυλίες στὴν πόλη τῶν Τρικάλων, στὴν Καλαμπάκα, Μεγάλα Καλύβια, Μουζάκι, Φαρκαδόνα, Πύλη, Ρόγγια, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο, Γρεββενὰ , Βέρροια, Νάουσα, Ἔδεσσα, Σιάτιστα, Ἰωάννινα, Μετσοβο, Θεσσαλονίκη, Ἐπανωμή, Ξάνθη, Ἀθήνα κ.λπ. Σὲ συνεργασία μὲ φορείς όπως ο Π.Ο.Δ.Τρικκαίων ο Σύλλογος Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, η ΓΕΧΑ Τρικάλων, ο συλλόγου Ποντίων καὶ Μικρασιατων Τρικάλων, οργάνωσε συναυλίες Μουσικοφιλολογικές καθώς επίσης συμμετείχε σε ἐκδήλωση συμπαραστάσεως κρατουμένων φυλακῶν Τρικάλων. Διοργάνωσε καὶ παρουσίασε ραδιοφωνικὲς εκπομπες. Μὲ τὸν Βυζαντινὸν Χορὸν ἐξέδωσε δύο κασσέτες: α) Για τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ β) για τὸν προστάτην του Ὅσιον Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν. DVD μὲ τὴν συναυλία τῆς 17 Ἀπριλίου 2008 με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ», ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ, ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΌΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (1978) κ.λπ. Μὲ μέλη τοῦ συμμετείχε σὲ ἔκδοση κασσέτας τῆς ΟΜΣΙΕ μὲ χοράρχην τὸν Θεοδοσόπουλο Χρύσανθο. Συμμετείχε στις Γενικὲς Συνελεύσεις τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος(ΟΜ.Σ.Ι.Ε), στὰ Πανελλήνια Συνέδρια τῆς Ι.Μ.Δημητριάδος , Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου καθὼς καὶ στὰ δύο Διεθνῆ Μουσικολογικὰ Συνέδρια Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Επίσης συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο Χορωδιακῆς Μουσικῆς στην Πάτρα, 28-30 Ἀπριλίου 2006, στο 17ο συνέδριο του ΠΑ(νελληνίου(ΣΥ(νδέσμου)ΧΟ(ρωδιῶν) στο Ναύπλιο, 20,21,22, Νοεμβρίου 2009, στο συνέδριο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Διευθυντῶν Χορωδιῶν(ΠΕΔΙΧΟ), στὴ Θεσσαλονίκη17,18,19 Νοεμβρίου 2006. Και τέλος συμμετείχε οὐσιατικῶς στὴν Ἐπιτροπὴ ποὺ κατήρτησε ἡ I.Σύνοδος γιὰ τὸν « Κανονισμὸν τοῦ Ἱεροψάλτου». (Από το αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Πολύχρονη Στεφ. Νταλάση)